Yhtiökokous

Nokian Renkaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 7.4.2011 kello 16.00 Tampere-talossa, Tampereella, osoitteessa Yliopistonkatu 55. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänestyslippujen jako alkaa kello 15.00.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 28.3.2011 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 4.4.2011 klo 10.00 mennessä joko kirjeitse osoitteella Nokian Renkaat Oyj, yhtiökokous, PL 20, 37101 Nokia tai puhelimitse 010 401 7641, faksilla 010 401 7799 tai internet-sivujen kautta www.nokiantyres.com/yhtiokokous2011.

Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla yhtiön internet-sivuilla viimeistään 17.3.2011.

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset ovat nähtävissä yhtiön pääkonttorissa yhden viikon ajan ennen yhtiökokousta.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2010 jaetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 12.4.2011 ja osingon maksupäivä 27.4.2011 mikäli hallituksen ehdotus hyväksytään.

Osakerekisteri

Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan yhteystiedoissa tapahtuneet muutokset siihen arvo-osuusrekisteriin, jossa hänellä on
arvo-osuustili.

Taloudelliset katsaukset

Nokian Renkaat julkaisee tulostietoja suomeksi ja englanniksi seuraavasti:

  • Osavuosikatsaus 3 kk: 6.5.2011
  • Osavuosikatsaus 6 kk: 5.8.2011
  • Osavuosikatsaus 9 kk: 4.11.2011
  • Tilinpäätöstiedote 2011: Helmikuu 2012
  • Vuosikertomus 2011: Maaliskuu 2012


Nokian Renkaat julkaisee osavuosikatsaukset, tilinpäätöstiedotteen ja vuosikertomuksen internetissä osoitteessa www.nokiantyres.com.

Sijoittajasuhteiden periatteet

Yhtiön sijoittajasuhteiden tehtävänä on välittää osakemarkkinoille säännöllisesti ja johdonmukaisesti olennaista, oikeaa, riittävää ja ajantasaista tietoa Nokian Renkaiden osakkeen arvonmäärityksen perustaksi. Periaatteina ovat tasapuolisuus, avoimuus, täsmällisyys ja hyvä palvelu.

Yhtiön johto on vahvasti sitoutunut palvelemaan pääomamarkkinoita. Pääsääntöisesti toimitusjohtaja ja talousjohtaja tapaavat analyytikoita ja sijoittajia sekä vastaavat heidän kysymyksiinsä.

Nokian Renkaat noudattaa kolmen viikon hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteittensa julkaisemista ja kuuden viikon jaksoa ennen tilinpäätöstiedotteen julkaisemista. Analyytikko- ja sijoittajatapaamisia kotimaassa ja ulkomailla järjestetään yleensä tulosjulkistuksen jälkeen. Muina aikoina analyytikoiden ja sijoittajien tiedon tarpeeseen vastataan pääosin puhelimitse ja sähköpostitse.

Sijoittajasuhteiden ja sijoittajaviestinnän yhteyshenkilöt:

Sijoittajasuhteet:
Kim Gran,
toimitusjohtaja
puh. 010 401 7336
sähköposti: ir@nokiantyres.com

Anne Leskelä,
talousjohtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 401 7481
sähköposti: ir@nokiantyres.com

Analyytikkojen ja sijoittajien tapaamis- ja vierailupyynnöt:
Raija Kivimäki, johdon assistentti
puh. 010 401 7438
sähköposti: ir@nokiantyres.com
Fax: 010 401 7378

Sijoittajaviestintä:
Antti-Jussi Tähtinen,
markkinointi- ja viestintäjohtaja
puh. 010 401 7940
sähköposti:
antti-jussi.tahtinen@nokiantyres.com


Anne Aittoniemi,
viestintäassistentti
puh. 010 401 7641
sähköposti:
anne.aittoniemi@nokiantyres.com
Fax: 010 401 7799
Osoite:
Nokian Renkaat Oyj
Pirkkalaistie 7, PL 20,
37101 Nokia
 


Osakekurssin kehitys