Paluu kannattavan kasvun tielle

Tulevaisuutemme kannalta tärkeimpiä asioita viime vuonna oli tuotteidemme loistava testimenestys, jälleen kerran. Puolueettomat arviot renkaidemme paremmuudesta pohjoisissa oloissa antavat meille hyvät edellytykset jatkaa markkina- ja hintajohtana myös jatkossa.

Hyvä lukija,KIMjaH

Vuonna 2010 tapahtui selvä positiivinen käänne Nokian Renkaiden kysynnässä, myynnissä ja kannattavuudessa. Yhtiön ydinmarkkinoilla Pohjoismaissa ja Venäjällä bruttokansantuote alkoi kasvaa ja kuluttajaluottamus parantua, mistä johtuen tilauskantamme lähti toisella neljänneksellä nopeaan nousuun. Runsasluminen talvi oli tyhjentänyt jakelijoiden talvirengasvarastot ja loppuvuonna kysyntä ajoittain jopa ylitti toimituskykymme. Ydinmarkkinoiden lisäksi meitä ilahdutti Keski- ja Itä-Euroopan myynnin ja kannattavuuden voimakas kasvu. Vuositasolla liikevaihtomme kasvoi kolmanneksen ja markkinaosuutemme nousivat tärkeimmillä markkina-alueillamme.

Lisäsimme tuotantoamme vuoden aikana jatkuvasti siten, että vuoden lopussa kapasiteettimme oli täyskäytössä. Venäjän-tehtaassamme otettiin käyttöön uudet linjat 7 ja 8, ja vuositasolla tuotantomäärämme nousi 40 %. Vuonna 2009 tehdyt rakennemuutokset ja kapasiteetin käyttöasteen paraneminen saivat aikaan tuottavuuden selvän kasvun molemmissa tehtaissa. Yksikkökohtainen tuotantokustannus aleni edellisvuoteen verrattuna johtuen lisääntyneistä tuotantomääristä ja Venäjän-tuotannon osuuden kasvusta.

Teimme toisella vuosipuoliskolla kaikissa tuoteryhmissä hinnankorotuksia kohoavien raaka-ainekustannusten kompensoimiseksi. Lisäksi parempi myyntimix sekä ydinmarkkinoiden valuuttakurssimuutokset tukivat keskihinnan nousua 5 % edellisvuoteen nähden. Kannattavuutemme parani merkittävästi, kun kiinteät kustannukset kasvoivat maltillisesti myynnin kasvuun verrattuna. Kassavirtamme oli ennätystasolla ja taseemme vahva, joten kaiken kaikkiaan olen suhteellisen tyytyväinen yhtiön taloudelliseen tulokseen vuonna 2010.

Jakelukanavamme laajeni edelleen Pohjoismaiden, Venäjän ja IVY-maiden lisäksi myös Keski-Euroopassa. Vianor-ketju avasi 148 uutta myyntipistettä päätyen yhteensä 771 myyntipisteeseen 20 maassa. Vianorin rooli Nokian Renkaiden strategian toteuttamisessa on merkittävä myös tulevina vuosina.

Tulevaisuutemme kannalta tärkeimpiä asioita viime vuonna oli tuotteidemme loistava testimenestys, jälleen kerran. Puolueettomat arviot renkaidemme paremmuudesta pohjoisissa oloissa antavat meille hyvät edellytykset jatkaa markkina- ja hintajohtana myös jatkossa.

Vuoden lopussa tilauskantamme oli ennätyskorkea ja rengasvarastot koko jakelukanavassa alhaiset. Meillä on siis hyvät mahdollisuudet kasvattaa myyntiämme jälleen valikoidummin. Olemme jo tehneet päätökset kahden seuraavan tuotantolinjan asentamisesta ja käyttöönotosta Venäjän-tehtaassa tänä vuonna. Lisäksi tarkastelemme vaihtoehtoja kapasiteetin kasvattamiseksi edelleen sekä tuotannossa että jakelussa. Jatkamme myös uusien tuotteiden lanseerauksia, hinnankorotuksia ja myyntimixin parantamista korkeampien raaka-ainekustannusten kompensoimiseksi.

Haluan kiittää asiakkaitamme, henkilöstöämme ja muita menestykseemme vaikuttaneita sidosryhmiämme vuodesta 2010. On ollut hienoa nähdä, miten paluu kasvun tielle ja kehityshankkeiden pariin on innostanut ihmisiä ja saanut aikaan nostetta kaikkeen toimintaamme. Vakaa aikomuksemme on tehdä yhdessä tästä ja tulevista vuosista edellistäkin parempia.

Kim Gran