Avainroolissa ammattitaitoinen
ja hyvinvoiva henkilöstö

Nokian Renkaissa jokaisella on mahdollisuus kasvaa, kehittyä ja edetä urallaan. Henkilöstön aktiivisuus, aloitteellisuus ja sisäinen yrittäjyys tukevat konsernin osaamisen kehittämistä ja yrityksen strategiaa.
Osaamisen kehittäminen yhtiössä on tulevaisuuden tarpeita ennakoivaa pitkäjänteistä toimintaa.

Nokian Renkaat panostaa henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen räätälöityjen koulutusten ja ammattitutkintojen sekä verkostojen yhteiskoulutusten avulla. Vuonna 2010 päättyi kaksivuotinen tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto, joka suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä eri asiantuntijoiden, oppilaitosten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulutukseen osallistui tuotekehittäjiä kaikista yhtiön yksiköistä ja palaute oli todella positiivista. Myös jatkossa tullaan järjestämään räätälöityjä koulutuksia, joissa keskitytään etenkin hiljaisen tiedon siirtämiseen.

Yksi osaamisen kehittämisen keskeisistä työkaluista on Hakkapeliitta Academy, joka pitää nykyisin sisällään kaiken konsernissa tarjolla olevan koulutuksen aina kieli- ja esimieskoulutuksista verkkomoduuleihin asti. Hakkapeliitta eAcademy on verkkoportaali, jonka palveluja voivat käyttää organisaation lisäksi myös avainasiakkaat ja yhteistyökumppanit. Vuoden aikana Vianorissa käynnistettiin Vianor Academy -pilottihanke.

Vuonna 2010 käynnistynyt Future Leadership -hanke pureutuu johtamiskulttuurin uudistamiseen ja rakentamiseen koko konsernissa. Tavoitteena on tutkia johtamiskulttuuria ja -tapoja eri yksiköissä sekä tuottaa tutkimuksen pohjalta keskijohdon kansainvälinen koulutusohjelma.

Koulutusten lisäksi henkilöstön työhyvinvointia tukevat viikkoliikuntaryhmät, monipuolinen kerhotoiminta, henkilöstötapahtumat sekä yksilö- ja työaikajärjestelyt. Henkilöstön hyvinvointia seurataan kehityskeskusteluiden sekä vuosittaisten työhyvinvointi- ja asiakastyytyväisyystutkimusten avulla.

Kekseliäisyyttä yli rajojen

Nokian Renkaiden kekseliäisyystoiminnalla on pitkät perinteet ja se on tärkeä osa yrityskulttuuria. Sen avulla luodaan koko henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja työympäristöön sekä tuetaan johtamista ja esimiestyötä. Kekseliäisyystoiminnan tarkoituksena on saada henkilöstö osallistumaan aktiivisesti yhtiön toimintaan ja oman työnsä kehittämiseen sekä samalla mahdollistaa henkilöstön ideapotentiaalin hyödyntäminen laajamittaisesti.

Vuonna 2010 kekseliäisyystoiminnan kehittämisessä ja kansainvälistämisessä otettiin isoja harppauksia eteenpäin lanseeraamalla toiminta myös myyntiyhtiöihin. Koko konsernin kekseliäisyysluvut paranivat ja tulevina vuosina kekseliäisyystoiminta helpottuu kaikissa maissa aktivoinnin ja uusien globaalien tietojärjestelmien myötä.