Päätavoitteet 2011–2012

Nokian Renkaiden päämarkkinoiden arvioidaan kasvavan maailmanmarkkinoita voimakkaammin vuosina 2011–2012. Nokian Renkaiden tavoitteena on saavuttaa edelleen paras kasvu ja kannattavuus rengasalalla sekä vahvistaa markkina-asemiaan.


Strategiset päätavoitteet vuoteen 2015

Markkinajohtajuus Pohjoismaissa

Päätavoitteena on markkinajohtajuus rengasvalmistajana ja rengasketjuna Pohjoismaissa. Asiakaspalvelun ja asiakas-uskollisuuden tulee olla kotimarkkinoilla alan parhaat.

Markkinajohtajuus premium-renkaissa Venäjällä ja IVY-maissa

Tavoitteena on olla markkinajohtaja rengasvalmistajana ja rengasketjuna premium-segmentin henkilöauton-renkaissa Venäjällä ja IVY-maissa sekä kärkijoukossa raskaiden erikoisrenkaiden toimittajana.

Vahva asema ydintuoteryhmissä maailmanlaajuisesti

Niche-strategian avulla yhtiö tähtää maailmanlaajuisesti merkittävään asemaan kapeissa, kasvavissa tuotesegmenteissä.

Kasvu jatkuvasti kehittyvän tuotevalikoiman avulla

Kannattavan kasvun perustana ovat panostukset sellaisiin ydintuotteisiin ja palveluihin, jotka luovat asiakkaille aitoa lisäarvoa ja parantavat mahdollisuuksia uusiin tuote- ja palveluinnovaatioihin.

Tuloksen kasvu korkean tuottavuuden ja alan parhaiden asiakasprosessien avulla

Toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta kohennetaan logististen prosessien, kokonaislaadun ja tuottavuuden jatkuvalla parantamisella.

Tuloksen kasvu osaavan, innostuneen ja yrittäjämäisen henkilöstön avulla

Henkilöstön aktiivinen ja yrittäjämäinen asenne yrityksen ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämiseen tukee valittua keskittymisen strategiaa sekä pyrkimystä eettiseen ja vastuulliseen toimintaan.