Avainluvut

Taloudellinen katsaus (pdf)
Taloudellinen katsaus

Liikevaihto liikevoitto liikevoittoprosentti
Voitto ennen veroja
Tulos per osake
Liikevaihto markkina-alueittain
Liikevaihto tulosyksiköittäin Bruttoinvestoinnit 
Liiketoiminnan kassavirta
Gearing Omavaraisuusaste