Rahavirtalaskelma

milj. euroa


1.1. – 31.12.

2010

2009


Liiketoiminnan rahavirta:

   Asiakkailta saadut maksut


1 066,0

818,9

   Maksut liiketoiminnan kuluista


-693,3

-590,4

   Toiminnasta kertyneet rahavarat


372,7

228,5

   Maksetut korot


-42,9

-44,9

   Saadut korot


0,8

6,3

   Saadut osingot


0,0

0,0

   Maksetut tuloverot


-3,3

4,2

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat (A)


327,2

194,2


Investointien rahavirta:

   Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin


-54,4

-97,1

   Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot


22,1

7,7

   Tytäryritysten hankinnat vähennettynä niiden hankintahetken rahavaroilla

-1,3

-3,3

Investointeihin käytetyt nettorahavarat (B)


-33,7

-92,8


Rahoituksen rahavirta:

   Osakeannista saadut maksut


34,7

0,1

   Lyhytaikaisten saamisten muutos


-0,5

-0,2

   Pitkäaikaisten saamisten muutos


-6,2

1,7

   Lyhytaikaisten lainojen muutos


-29,2

-117,0

   Pitkäaikaisten lainojen muutos


-89,0

13,7

   Maksetut osingot


-50,7

-49,9

Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat (C)


-141,0

-151,7


Rahavarojen nettolisäys (A+B+C)


152,6

-50,2


Rahavarat tilikauden alussa62,5

113,2

Valuuttakurssien muutosten vaikutus


1,5

-0,5

Rahavarat tilikauden lopussa216,6

62,5
152,6

-50,2