Konsernin Tuloslaskelma, IFRS

milj. euroa

1.1. – 31.12.

Viite

2010

2009


Liikevaihto


(1)

1 058,1

798,5

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut


(3)(6)(7)

-604,0

-478,0


Bruttokate454,1

320,4


Liiketoiminnan muut tuotot


(4)

4,3

2,2

Myynnin ja markkinoinnin kulut


(6)(7)

-192,9

-174,1

Hallinnon kulut


(6)(7)

-27,6

-24,5

Liiketoiminnan muut kulut


(5)(6)(7)

-15,8

-22,1


Liikevoitto222,2

102,0


Rahoitustuotot


(8)

96,3

97,1

Rahoituskulut


(9)

-109,7

-125,7


Voitto ennen veroja208,8

73,5


Verokulut (1


(10)

-39,1

-15,2


Tilikauden voitto169,7

58,3


Jakautuminen

Emoyrityksen omistajille169,7

58,3

Määräysvallattomille omistajille0,0

0,0
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (EPS):

(11)Laimentamaton (euroa)1,34

0,47

Laimennettu (euroa)1,32

0,49
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA


Tilikauden tulos169,7

58,3

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

   Voitot/Tappiot nettosijoituksen suojauksista (2-17,9

-24,4

   Koronvaihtosopimukset-0,6

0,1

   Ulkomaisiin yksiköihin liittyvät muuntoerot37,0

-12,8

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen18,5

-37,0


Tilikauden laaja tulos yhteensä188,2

21,2


Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

   Emoyhtiön omistajille188,2

21,2

   Määräysvallattomille omistajille0,0

0,01) Katsauskauden verojen laskentaperusteena on käytetty katsauskauden tulosta vastaavaa veroa.

2) Konsernissa on vuoden 2009 alusta lähtien sisäisiä lainoja, joita käsitellään IAS 21 ’Valuuttakurssien muutosten vaikutukset’ -standardin mukaisesti nettosijoituksina ulkomaisiin yksikköihin.