Rengasala selvässä kasvussa vuonna 2010

Vuonna 2010 maailmantalouden elpyminen jatkui alhaisen korkotason tukemana. Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla BKT kasvoi 3–4 % ja kuluttajaluottamus parani. Uusien autojen myynti kasvoi sekä Pohjoismaissa että Venäjällä yli 30 % edellisvuoteen verrattuna.

Henkilöautonrenkaiden jälkimarkkinamyynti kasvoi Pohjoismaissa 10 % ja Euroopassa 8 %. Venäjällä rengastoimitukset kasvoivat noin 35 %. Kaksi peräkkäistä runsaslumista talvea Euroopassa ja Venäjällä pienensivät varastoja ja lisäsivät talvirenkaiden kysyntää ja myyntiä. Toimialan kapasiteettileikkaukset vuonna 2009 ja kysynnän nopea elpyminen keväällä 2010 aiheuttivat sen, että loppuvuonna tuotantokapasiteetti oli täyskäytössä ja monista tuotteista oli markkinoilla pulaa.

Raskaiden erikoisrenkaiden kysyntä jatkoi kasvuaan johtuen metsäkoneiden ja kaivoskoneiden valmistuksen selvästä lisääntymisestä. Jälkimarkkinoilla myös muiden erikoiskoneiden, kuten materiaalinkäsittely- ja maatalouskoneiden renkaiden, kysyntä kasvoi. Kasvua aikaansaivat sellun, sahatavaran, metallien ja elintarvikkeiden raaka-aineiden kasvanut kysyntä ja kohonneet hinnat.

Kuljetussektorin elpyminen kasvatti kuorma-autojen renkaiden kysyntää ja aiheutti lievää rengaspulaa jälkimarkkinoilla.

Raaka-ainehinnat nousivat merkittävästi vuosina 2009-2010; luonnonkumin hinta yli kolminkertaistui tässä ajassa. Öljypohjaiset raaka-aineet kallistuivat myös merkittävästi ja joistakin materiaaleista oli pulaa. Rengasvalmistajat julkaisivat peräkkäisiä hinnankorotuksia kompensoidakseen kasvavia raaka-ainekustannuksia.

Toimintaympäristö

Toimintaympäristö2

Toimintaympäristö