Vastuullista kehitystä
ympäristöä kunnioittaen

Nokian Renkaiden toiminnan arvoja ovat turvallisuuden edistäminen, ympäristön kunnioittaminen, hyvinvoinnin vaaliminen ja korkean laadun varmistaminen. Vastuullisuus merkitsee turvallisia ympäristölle ystävällisiä tuotteita, alan edistyneimpiä tuotantoprosesseja sekä henkilöstön hyvinvointia ja turvallisuutta. Ympäristönsuojelun lähtökohta on elinkaariajattelu: yhtiö kantaa vastuun toimintansa ja tuotteidensa ympäristövaikutuksista koko niiden elinkaaren ajan.

Nokian Renkaiden EHSQ-johtaminen kattaa ympäristön-, henkilöstön- ja omaisuudensuojelun sekä laatujohtamisen. Tavoitteina ovat vahinkojen ennaltaehkäisy kaikilla osa-alueilla ja tuotannon häiriötön toiminta. Toimintojen kehittämisessä sovelletaan parhaita käytäntöjä ja edistyneitä ratkaisuja sekä huomioidaan inhimilliset arvot taloudellisten seikkojen ohella.

Turvallisuutta edistetään riskienhallinnan, prosessien jatkuvan kehityksen ja uusien investointien avulla. Nokian-tehdas on sertifioitu EU:n EMAS (EcoManagement and Audit Scheme) -asetuksen mukaisesti. Nokian- ja Vsevolozhskin-tehtaat on sertifioitu kansainvälisten ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin sekä ISO 9001 -laatujärjestelmästandardin mukaisesti.

Nokian-tehtaan kaikkien jätteiden hyötykäyttöaste oli yli 95 % ja Venäjän-tehtaan jätehuollon kehittäminen jatkuu yhteistyössä paikallisen kierrätysoperaattorin kanssa. Molempien tehtaiden sairauspoissaolot ja tapaturmataajuus vähenivät merkittävästi vuonna 2010. Nokian-tehtaassa järjestettiin poistumisharjoituksia ja energiansäästöviikolla järjestettiin henkilöstölle säästövinkkien lisäksi taloudellisen ajon koulutusta.

Suunnannäyttäjänä nyt ja tulevaisuudessa

Nokian Renkaat panostaa vahvasti tuotteidensa ja prosessiensa ympäristöystävällisyyteen. Vuonna 2010 turvallisuus- ja ympäristöjohtamisessa keskityttiin EHSQ-yhteistyön tiivistämiseen eri yksiköiden välillä, jotta kaikkien toimipaikkojen tarpeet pystytään huomioimaan jo suunnitteluvaiheessa. Loppuvuodesta käynnistettiin projekti renkaan hiilidioksidijalanjäljen selvittämiseksi. Tavoitteena on laskea renkaan aiheuttamat hiilidioksidipäästöt aina raaka-ainehankinnasta sen käytöstä poistoon asti.

Turvallisuus- ja ympäristöasioiden pitkäjänteisen kehittämisen ansiosta Nokian Renkaita voidaan pitää rengasalalla edelläkävijänä. Yhtiö luopui ensimmäisenä rengasvalmistajana maailmassa korkea-aromaattisten (HA) öljyjen käytöstä kumiseoksissa jo vuonna 2005 ja on esimerkillään nopeuttanut puhdistettujen, matala-aromaattisten öljyjen käyttöä renkaiden valmistuksessa Euroopassa. Vuoden 2010 alusta lähtien EU:n alueella kiellettiin HA-öljyjä sisältävien renkaiden myynti ja tuonti.

Nokian Renkaiden valmistamat renkaat ovat käytön aikaisen turvallisuuden ja ympäristövaikutusten kannalta huipputasoa, minkä todistavat useat riippumattomat vertailututkimukset. Keväällä 2010 julkaistussa Nokian Renkaiden Vastuullista kehitystä -ympäristöselonteossa esitellään laajasti koko konsernin ympäristö- ja turvallisuusjohtamista sekä yhteiskuntavastuuasioita.

Nokian Renkaat on valmistautunut ja sitoutunut vastaamaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Yhtiö tekee parhaansa omien tuotteidensa kehittämisessä ja valmistamisessa kasvihuoneilmiön hillitsemiseksi – renkaan turvallisuudesta tinkimättä.

Ympäristöä kuunnellen

Peter Köhne

Parasta mahdollista palvelua

Paulina Nygren-Backman